מהם החוקים לגבי פיטורי עובדים בבריטניה?

מהם החוקים לגבי פיטורי עובדים בבריטניה?

בריטניה מנסה בימים אלה לסיים את חוזה השותפות שלה עם האיחוד האירופי בדרך מוסדרת. מה קורה כשאתם מעוניינים לסיים חוזה עבודה של מועסק/ת שלכם בממלכה? כמו בהרבה דברים אחרים, לבריטים חוקים משלהם.

פיטורי עובד בבריטניה הם הליך לא מובנה יחסית, במיוחד כשמדובר בפיטורי עובד יחיד ולא קבוצת עובדים. ראשית, החוק הבריטי מבחין בין ארבע קטגוריות: פיטורים הוגנים, פיטורים בשל צמצומים, פיטורים לא הוגנים ופיטורים שלא נעשו כדין.

 1. פיטורים הוגנים (Fair Dismissal)

פיטורים הוגנים הם כאלה שיש להם סיבה קונקרטית, כמו לדוגמה חוסר יכולת לבצע את העבודה כראוי, או חוסר יכולת להסתדר עם העמיתים לעבודה. עליכם לוודא שהפיטורים הם סבירים בנסיבות הקיימות. שנית, היו עקביים, למשל, אל תפטרו עובד שעשה משהו שגם עובדים אחרים עושים, ואם הסיבה לפיטורים היא תלונה שהוגשה נגד העובד/ת, חקרו את המצב לעומק לפני שאתם מחליטים על פיטורים. 

המעסיק מחויב להתריע בפני העובד על כוונתו לפטר אותו ולתת לו הזמנות להשתפר או לספק לו הכשרה כדי לסייע לו בכך אבל אין הגדרה בחוק למה צעדים אלה כוללים. פיטורים של עובד שמסרב לקבל שינוי בתנאיו בשל ארגון מחדש של החברה גם נחשבים הוגנים. ניתן לפטר עובד באופן מיידי בשל עבירת משמעת משמעותית, לדוגמה הפעלת אלימות.

 1. פיטורים בשל צמצומים (Redundancies)

אף עובד לא אוהב להרגיש מיותר (redundant), אבל מבחינת החוק הבריטי, סיבה לגיטימית נוספת לפיטורי עובד היא צמצומים בשל התייתרות התפקיד (redundancy). זה יכול לקרות מפני שהחברה משנה את אופי עסקיה או את דרכי העבודה שלה, מפני שהיא חלילה סוגרת סניף או נסגרת לגמרי. כדי שפיטורים על רקע צמצומים ייחשבו הוגנים על המעסיק להוכיח כי העובד/ת שפוטר/ת לא יוחלף בעובד/ת אחר/ת ושהבחירה בו נעשתה על בסיס ענייני וללא אפליה.

במקרה של צמצומים התפקיד החוק הבריטי קובע את גובה הפיצויים למפוטר, והוא מבוסס על גיל העובד ומשך עבודתו. המפוטר זכאי לתנאים הבאים:

 • שכר של 1.5 שבועות עבור כל שנת עבודה מלאה לאחר יום הולדתו ה -41

 • שכר שבוע עבור כל שנת עבודה מלאה אחרי יום הולדתו ה -22

 • חצי שבוע עבור כל שנת עבודה מלאה עד יום הולדתו ה -22

תקרת הפיצויים מחושבת לפי 20 שנות עבודה ותקרת התשלום השבועי היא 525 ליש"ט. הסכום המרבי של דמי הפיטורים הסטטוטוריים הוא 15,750 ליש"ט.

על המעסיק לנסות למצוא תעסוקה חלופית מתאימה בארגון לעובד, והעובד יכול לנסות תפקיד חלופי למשך 4 שבועות (או יותר אם הוסכם בכתב) מבלי לוותר על זכותו לדמי פיטורים.

צמצומי עובדים נרחבים

במקרה של פיטורים של יותר מ- 20 עובדים בשל צמצומים, על המעסיק לנקוט הליך התייעצות (Redundancy Consultation). ולהודיע לרשות ממשלתית, Redundancy Payments Service על התחלתו. במסגרת התהליך על המעסיק לתת לעובדים או לנציגיהם מידע על הצמצומים הצפויים, הסיבה להם וכיצד ייעשו, וכן לתת לעובדים הודעות מראש, אך ללא תאריך סיום עבודה. התהליך לא חייב להסתיים בהסכמה אבל הוא חייב לקרות אם מפוטרים יותר מ-20 עובדים, אחרת הפיטורים ייחשבו כנראה ללא חוקיים. התהליך צריך לקחת לפחות 30 יום אם מפוטרים עד 100 עובדים, ולפחות 45 יום אם מפוטרים יותר מכך.

 1. פיטורים לא הוגנים (Unfair Dismissal)

פיטורים לא הוגנים הם כאלה שנעשו ללא סיבה מוצדקת. העובד המפוטר יכול לגשת לבית הדין לעבודה ולתבוע את המעסיק, אולם רק לאחר שנתיים של עבודה רציפה. עם זאת, פיטורים בשל אחת מהסיבות הבאות ייחשבו אוטומטית כלא הוגנים, בלי קשר לזמן התעסוקה אצל המעסיק:

 • הריון, כולל כל הסיבות הנוגעות ליולדות

 • העובד דיווח על מטרד בטיחות או בריאות בעבודה

 • היותו של העובד נציג עובדים או נציג האיגוד המקצועי

 • הצטרפות או אי הצטרפות לאיגוד מקצועי

 • גיל, נכות, שיוך מגדרי, היותו נשוי או ידוע בציבור, דת או אמונה, מין ונטייה מינית

 • חשיפת שחיתות בחברה

עדיין ניתן לפטר עובד המשתייך לאחת מהקטגוריות האלה, אבל אסור שהפיטורים יהיו קשורים לעובדה זו.

 1. פיטורים שלא כדין (wrongful dismissal)

פיטורים נחשבים ככאלה אם בהליך הפיטורים יש הפרה של תנאי החוזה של העובד, לדוגמה, אי מתן הודעה מראש מספקת. במקרה כזה הוא יכול לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה (Employment Tribunal). עם זאת, רק לאחר עבודה רציפה של שנתיים ניתן לפנות לבית הדין בטענה לפיטורים שלא כדין.

הודעה מראש

תקופת ההודעה מראש תלויה בזמן ההעסקה בחברה:

 • אחרי העסקה של בין חודש לשנתיים- לפחות שבוע

 • אחרי העסקה של בין שנתיים ל-12 שנים – שבוע לכל שנת עבודה

 • אחרי העסקה של 12 שנים או יותר - 12 שבועות

ניתן להציע לעובד/ת שכר במקום עבודה בתקופת ההודעה מראש.

פיצויים 

בבריטניה עובדים זכאים לדמי פיטורים רק במקרה של צמצומים (redundancies) ולא במקרה של פיטורים (dismissal) ורק אם עבדו אצל המעסיק במשך שנתיים ומעלה. אם העובד זכאי לפיצויים הוא יקבל:

 • שכר של חצי שבוע עבור כל שנה שלמה אם הוא מתחת לגיל 22

 • שכר של שבוע על כל שנה שלמה אם הוא בגיל 22 ומעלה, אך מתחת לגיל 41

 • שכר של שבוע וחצי עבור כל שנה שלמה אם הוא בגיל 41 ומעלה

תקרת השכר לצורך חישוב הפיצויים היא 430 ליש"ט לשבוע. המעסיק יכול להציע לעובד משרה חלופית בתנאים דומים לזאת שהוא מצמצם, ואם העובד לא לוקח אותה, הוא איננו זכאי לפיצויים.

לסיכום 

בבריטניה, המעסיקים אינם מחויבים לעובד כפי שניתן לראות בישראל, לדוגמה, אולם בכל זאת חשוב לוודא שיש לפיטורים סיבה טובה. 

רוצים לוודא שסיבת הפיטורים שלכם תקפה כסיבה מוצדקת? לא יודעים מה מגיע לעובד ומה לא? המומחים של רילוקיישן מחכים לכם >