פיטורים בהודו - מדריך למעסיקים ישראלים

פיטורים בהודו - מדריך למעסיקים ישראלים

כמו כמעט בכל דבר במדינה הענקית והמגוונת הזאת, חוקי העבודה בהודו הם מורכבים, משתנים ממדינה למדינה, וכוללים הרבה יוצאים מהכלל. באופן כללי, הם נוטים במידה רבה לטובת העובדים, והן לרשות השופטת והן לממשלה יש נטייה לתמוך בעמדתם בסכסוכי סיום העסקה. לפיכך, שכיח בהודו שעובדים שפוטרו מהעבודה מערערים על הפיטורים בבתי משפט.

החוק הלאומי בהודו שעוסק ב"סכסוכים תעשייתיים, חל רק על מועסקים שאינם עובדים בתפקידי ניהול או בתפקידים מנהלתיים. על עובדי "צווארון כחול" אלה, הנקראים workmen employees, חלים גם חוקי העבודה של המדינה בהודו בה הם עובדים, הנקראים "חוקי החנויות והעסקים" (The Shops and Establishments Act).

אלה מהם המועסקים בחברה שנה ויותר, יכולים להיות מפוטרים רק לאחר אישור של משרד ממשלתי ייעודי לנושא. במקרה זה המועסק המפוטר יהיה זכאי לתשלום פיצויים של ממוצע של 15 ימי עבודה עבור כל שנת העסקה רצופה. זמן ההודעה מראש הנדרש לפני פיטורים משתנה ממדינה למדינה ותלוי בזמן ההעסקה של העובד בחברה, אך הוא נקבע בדרך כלל על 30 יום, וזאת לאחר עבודה של בין 3 חודשים (מחוז ניו דלהי לדוגמה) לשישה חודשים (מדינות קרנטקה וטמיל נדו).

סיום העסקה בשל התנהגות לא הולמת של העובד

סיבות לפיטורים אלה יכולות להיות חוסר ציות למנהלים, היעדרות ללא חופשה למשך יותר מעשרה ימים, איחורים באופן קבוע, רשלנות חוזרת בעבודה, נזק מכוון או אובדן של טובין של המעסיק, או עבירה על החוק כגון שוחד או גניבה. במקרה כזה העובד יכול להיות  מפוטר באופן מיידי ללא זכאות להודעה מראש או לפיצויים. עם זאת, על המעסיק להיות מוכן להציג עדויות להתנהגות הלא ראויה של העובד בבית משפט, למקרה שהעובד יחליט לערער על הפיטורים.

פיטורים בשל חוסר שביעות רצון מביצועי המועסק

פיטורים אלה אפשריים לאחר שהמעסיק הגיע למסקנה שהמועסק לא מבצע את עבודתו כראוי, בהתבסס  על סקירה או הערכה של ביצועיו. ההערכה צריכה להיעשות על סמך פרמטרים של ביצועים המוכרים לעובד ובסופה יש להעביר אותה לעובד ולתעד זאת במאגר נתונים שישמש כראיה אם יערער על פיטוריו בבית המשפט. בתי המשפט גם דרשו בעבר כי המעסיק ינסח את הסיבות המופיעות בהערכת ביצועיו של העובד שגרמה לפיטוריו באופן כזה שלא להשפיע לרעה על סיכוייו למצוא עבודה חדשה.

פיטורים בשל צמצומים

במקרה של פיטורים עקב צמצומים או סגירת החברה, המעסיקים נדרשים לשלם פיצויי פיטורין או גמלאות השווים לתשלום ממוצע של 15 יום עבור כל שנת עבודה רצופה או חלק ממנה העולה על שישה חודשים.

פיטורים של מנהלים או עובדים מנהלתיים

היחסים בין עובדים בתפקידים הנ"ל ("צווארון לבן") למעסיקיהם מוכתבת כמעט לחלוטין על ידי תנאי חוזה העבודה שלהם ורוב חוקי העבודה המדינתיים מחריגים אותם מכפיפות לחוק. תקופת ההודעה מראש משתנה ממדינה למדינה, אך בדרך כלל מדובר על חודש מראש, אלא אם כן נקבעה בחוזה העבודה תקופת הודעה מראש ארוכה יותר. בנוסף, על המעסיק לשלם למפוטרים פדיון ימי חופשה, בונוסים וכל סכומים אחרים שנקבעו בחוזה ההעסקה.

יש לציין כי על עובדים במגזרים מסוימים בהודו, כגון עובדי תחבורה, ענף קולנוע, נמלים וקידום מכירות, חלים חוקים ספציפיים הנוגעים לתנאים אפשריים לפיטוריהם כמו גם לתנאי העסקה ורווחה אחרים שלהם.

רוצים לדעת את כל הפרטים הרלבנטיים לחברה שלכם? דברו עם המומחים שלנו>>>