פיטורי עובדים בגרמניה

פיטורי עובדים בגרמניה

בגרמניה יש חוק המגן על עובדים מפני פיטורים וקובע להם תנאים, אך הוא חל רק על חברות בעלות לפחות עשרה עובדים במשרה מלאה, וכן על עובדים שהועסקו בחברה במשך לפחות שישה חודשים בעת מתן הודעת הפיטורים. 

על הודעת הפיטורים להינתן בכתב בלבד, כלומר הודעה במייל (או חלילה באסמס) איננה קבילה לפי החוק. בנוסף, מכתב הפיטורים צריך להיות חתום על ידי מורשה חתימה של החברה.

מה עוד עליכם לדעת על פיטורי עובדים בגרמניה? הנה כל הפרטים:

הודעה מראש

זמני ההודעה מראש על הפיטורים משתנים מאוד ותלויים בתקופה שבה היה העובד מועסק בחברה. במקרה של העסקה בת פחות משנתיים, זמן ההודעה מראש הוא ארבעה שבועות. זמן זה גדל בחודש על פי קטגוריות זמני ההעסקה הבאות:

  • 2-4 שנים – חודש מראש

  • 5-7 שנים – חודשיים מראש

  • 8-9 שנים – 3 חודשים מראש

לאחר מכן, מתווסף חודש בכל אחת מהקטגוריות הבאות: 10-11 שנים, 12-14 שנים, 15-19 שנים, ו-20 שנות העסקה ומעלה, אז ההודעה מראש צריכה להיות שבעה חודשים! זמן ההודעה מראש נספר החל מסוף החודש, או מה- 15 בחודש, במקרה של העסקה של פחות משנתיים.

פיטורים על רקע התנהגות העובד או ביצועיו

הנחיית החוק הגרמני היא לפנות לפיטורים רק כמוצא אחרון, והוא מציע למעסיק לשקול תחילה אופציות אחרות כמו העברה לתפקיד אחר או למשרד אחר. לפני פיטורים על רקע ביצועי העובד נדרשת גם אזהרה בכתב יותר מפעם אחת. אזהרות אלה עשויות להידרש בבית המשפט אם העובד יערער על פיטוריו. דוגמאות להתנהגות שעשויה להצדיק פיטורים הן איחורים קבועים, סירוב לעסוק בהיבטים מסוימים של העבודה, שימוש  פרטי ולא ראוי באינטרנט בזמן העבודה או היעדרות לא מאושרת. ביצוע עבירות פליליות, שימוש באלימות, גילוי מידע סודי למתחרים או הפרעה משמעותית לסביבת העבודה הם עילה לפיטורים מיידיים ללא הודעה מראש.

פיטורים על רקע "סיבות עסקיות"

זוהי סיבת הפיטורים הנפוצה ביותר. פיטורים על רקע זה יכולים להיות מוצדקים בשל סיבות כגון סגירה של מפעל או מחלקה בחברה, ארגון מחדש של החברה או מחסור בעבודה בשל מיעוט הזמנות. ברוב המקרים הללו, לבתי הדין לעבודה בגרמניה אין זכות להתערב בהחלטת החברה. עם זאת, חיוני שהחברה תוכל להראות מסמכים שמוכיחים כי הפיטורים היו חיוניים וכמו כן, שהמפוטר נמצא במצב סוציו-אקונומי טוב יותר מאשר עובדים אחרים שהיו מועמדים לפיטורים ולא פוטרו, לדוגמה בשל גילו, שנות ההעסקה שלו בחברה, ההתחייבויות המשפחתיות שלו- ילדים או הורים מטופלים, ומצב בריאותו.

פיטורים על רקע מצב בריאותי של העובד

אם עובדים אינם מתאימים פיזית או נפשית לתפקידם לטווח הארוך, פיטורים מותרים אם הנטל על החברה בהמשך העסקת העובד/ת הוא לא סביר. סיבות מוצדקות כאלה כוללות מחלה ממושכת עם פרוגנוזה שלילית, או התמכרות לאלכוהול או לסמים ללא סיכוי סביר לטיפול מוצלח. עם זאת, על המעסיקים לנסות תחילה ליישם אמצעים סבירים כדי לפתור את הבעיה כגון ארגון מחדש של עובדים או גיוס עובדים זמניים. אולם גם אז, פיטורים על רקע זה נפסלים פעמים רבות על ידי בתי הדין לעבודה. במקרים של הריון, נכות או חופשת הורות מאושרת, לעובדים יש הגנה בחוק מפני פיטורים.

פיצויים

שלא כמו בארץ, אין לעובדים בגרמניה זכות אוטומטית לפיצויים, אלא אם הם חלק מהסכם קיבוצי. בפועל, במקרים רבים המעסיק מעדיף לשלם פיצויים, למרות שאינו מחויב בכך, בעיקר במקרים של פיטורים על רקע קיצוצים, גם כדי למנוע תביעה על ידי העובד על רקע פיטורים לא הוגנים. הסכום המקובל לתשלום הוא בין משכורת חודש מלא למשכורת של חצי חודש עבור כל שנת עבודה.

רוצים לדעת עוד פרטים? דברו עם המומחים שלנו!