מהן זכויות החופשה של יולדת בהולנד?

מהן זכויות החופשה של יולדת בהולנד?

חופשת לידה היא מונח מטעה מעט, מכיוון שכמו שתעיד כל אישה שילדה ושהתה ב"חופשה" שכזאת, מדובר בזמן שמוקדש להסתגלות לסטטוס של ילד חדש בבית, של החלמה מהלידה עצמה ושל יצירת קשר ראשוני חשוב מאין כמוהו עם התינוק/ת. במלים אחרות, הזמן הזה בדרך כלל איננו נחשב ל"חופשה". לכן באנגלית התקופה הזו נקראת Maternity/Paternity Leave, כלומר תקופה שבה לא נמצאים בעבודה, ובהולנדית היא נקראת zwangerschapsverlof.

אז למה זכאית היולדת?

עובדות בהריון בהולנד זכאיות לחופשת הריון בתשלום מלא של 4-6 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער ולפחות 10 שבועות חופשת לידה לאחריה, עד לתקרה של 206 אירו ליום. אם העובדת לוקחת חופשת הריון של פחות מששה שבועות לפני הלידה, היא רשאית להוסיף את הזמן שנותר (עד שבועיים) לחופשת הלידה שלה אחריה. אם התינוק נולד מאוחר מתאריך היעד, חופשת הלידה תתחיל לאחר הלידה בפועל ועל כן עשויה להימשך יותר מ-16 שבועות. אם הלידה קורית לפני התאריך המיועד, החופשה מתחילה להיספר מיום הלידה. אם העובדת מצפה ללידה של יותר מילד אחד, היא זכאית לחופשה של לפחות 20 שבועות, כשלפחות 8 מהם צריכים להילקח לפני הלידה. 

על המועסקת ליידע את המעסיק על כוונתה לצאת לחופשת הלידה לפחות 3 שבועות לפני המועד שבו היא רוצה להתחיל אותה. למעסיק אסור לפטר את העובדת בזמן חופשת הלידה ובזמן החופשה העובדת ממשיכה לצבור ימי חופשה. 

כדי להיות זכאית לחופשה על העובדת לספק למעסיק הצהרת היריון (zwangerschapsverklaring) שניתנת על ידי הגניקולוג או הרופא המטפל של העובדת. המסמך הופך את תאריך הלידה המשוער לרשמי וממנו נגזר תאריך הזכאות לחופשת הלידה. שימו לב, שלא כמו בישראל, בהולנד לא נדרש מינימום זמן תעסוקה לעובדת אצל המעסיק על מנת שתהיה זכאית לחופשת הלידה.

גם עצמאיות זכאיות!

מעסיקים עובדות בהולנד כפרילנסריות? ודאו שהן יודעות שגם הן זכאיות לחופשת לידה של 16 שבועות שבמהלכם הסוכנות לביטוח לאומי ההולנדית, ולא המעסיק, תשלם להם דמי לידה בגובה שכר המינימום, וזאת בתנאי שעבדו לפחות 1225 שעות בשנה לפני. אם עבדו פחות מכך, הקצבה שתקבלנה תהיה תלויה בהכנסות או ברווחים שלהן בשנים שלפני כן.

סיבוכים בהיריון או בלידה

אם העובדת לא יכולה לעבוד בשל סיבוכים בהיריון לפי תחילת חופשת הלידה המתוכננת היא זכאית לשכר מלא בכל זאת. אם היא לא מסוגלת לחזור לעבודה לאחר הלידה בשל מצב רפואי שקשור לכך, היא זכאית לעד שנתיים בתשלום.

חופשה לעובדים שהם בני זוג של יולדות

אם בת זוג של עובד/ת שלכם יולדת, העובד זכאי לשבוע של חופשת לידה בתשלום שניתן לקחת בכל עת בארבעת השבועות הראשונים שלאחר הלידה. ושעבורה יקבל שכר מלא. החל מה -1 ביולי 2020, עובדים שבת זוגם ילדה יהיו זכאים גם לחמישה שבועות חופשה ללא תשלום במהלך ששת החודשים הראשונים שלאחר הלידה, אשר עבורם יוכלו לתבוע תגמולים מהמוסד לביטוח תעסוקתי (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV) של עד 70% משכרם. זאת בתנאי שהעובד יצא תחילה לחופשת הלידה הרגילה של בן הזוג של שבוע, ושהחופשה תילקח במשך שבועות שלמים. העובד יכול לקחת את החופשה במשך שבועות לא רצופים רק אם המעסיק מסכים לכך.

לסיכום, כדאי ליידע את העובדות והעובדים שלכם על הזכויות שלהן כשהן או בנות זוגם מצפים ללידה, ולהעביר להן את המסר שכל זכויותיהם וכן התפקיד שלהם יישמרו לפני, במהלך ואחרי ההיריון.

רוצים לוודא שנתתם לעובדת שלכם בהולנד את כל הזכויות המגיעות לה על-פי חוק סביב ההריון? דברו עם המומחים שלנו >>>