מה לעשות כשנאלצים לפטר עובד בצרפת?

מה לעשות כשנאלצים לפטר עובד בצרפת?

צרפת ידועה כמדינה שבה ההגנה המשפטית על עובדים חזקה מאוד, מה שהפך את התעסוקה בה למאובנת ומקשה על צעירים למצוא עבודה. כמענה לכך, העביר הנשיא מקרון ב-2017 שורה של רפורמות בחוקי העבודה שהקלו במידה מסוימת על מעסיקים לפטר עובדים, אך מצד שני, הקלו על עובדים, לדוגמה בקבלת פיצויי פיטורים.
סיום חוזה עבודה שאינו מוגבל בזמן מותר על רקע אי שביעות רצון מתפקוד העובד/ת (firing/dismissal) או מסיבות כלכליות של המעסיק (laying off/redundancies). במקרה השני, כשהמעסיק מחליט איזה עובד או עובדים לפטר עליו לקחת בחשבון האם לעובד/ת יש ילדים, כמה שנים הוא או היא מועסקים בחברה, כמה קשה יהיה לו/לה למצוא עבודה חדשה, ואת כישוריו/ה המקצועיים. על המעסיק לוודא שיש סיבות כלכליות משמעותיות שהצדיקו את הפיטורים, כמו שינויים טכנולוגיים בתחום, או תחרות שמקשה עליו.
בעקבות הרפורמות של הנשיא מקרון על המעסיק להציג למועמד לפיטורים את רשימת המשרות הפנויות בחברה בכל צרפת שעשויות להתאים לו ולהציע לו משרה אחרת המתאימה לו. אם מתפנה משרה הדומה לזו שפוטר ממנה, למפוטר יש עדיפות בקבלה חזרה לחברה במשך שנה שלמה. אי עמידה בדרישות אלה עלולה להפוך את הפיטורים ללא הוגנים, ואז המפוטר יוכל לדרוש פיצויים, שהיקפם מוגדר בחוק.
במקרה של חוזה לזמן קצוב ניתן לפטר את העובד רק במקרה של הפרה יסודית ומשמעותית של תנאי החוזה.

הודעה מראש

אורך תקופת ההודעה מראש צריך להיקבע מראש בחוזה העבודה. אם הוא לא נקבע מראש הוא תלוי בוותק של העובד/ת בחברה:עם ותק של פחות מ-6 חודשים: על פי הסכם קיבוצי (CBA), אם יש כזה, או כפי שנהוג באזור או במקצוע.
עם ותק של 6 חודשים ופחות משנתיים: חודש.
עם ותק של שנתיים לפחות: חודשיים.
אין צורך בתקופת הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים בגין התנהגות בלתי הולמת משמעותית או מכוונת וניתן לשלם לעובדים במקום תקופת ההודעה המוקדמת ובכך לסיים את העסקתם.

עובדים מוגנים

ישנם הגבלות ונהלים ייחודיים החלים על פיטורי עובדים מוגנים. באופן עקרוני פיטורים כאלה אסורים, והם כוללים:
פיטורים במהלך ההיריון, חופשת לידה או אימוץ, ובמשך 4 שבועות לאחר חופשת הלידה, אלא בנימוק של התנהגות בלתי הולמת חמורה או חוסר יכולת לקיים את החוזה מסיבה שאינה קשורה להריון, לידה או אימוץ.
פיטורים בזמן שחוזה ההעסקה מושעה כתוצאה ממחלה או תאונה שקשורה בעבודה, אלא אם התגלתה התנהגות בלתי הולמת חמורה של המועסק או חוסר יכולת לקיים את חוזה העבודה מסיבה שאינה קשורה למחלה או לתאונה.
פיטורי נציגי עובדים (חברי ועד, נציגי איגוד מקצועי וכו').
פיטורים על רקע אפליה.
יש צורך באישור גוף ממשלתי בשם "המפקח על העבודה" (Inspection du travail) כדי לפטר עובד מוגן.

נהלי פיטורים

צריכה להתקיים פגישה בין המועסק למעסיק להסדרת הפיטורים ולהגעה להסכמה. על המעסיק להזמין את המועסק לפגישה במכתב רשום או לתת לו הזמנה ביד.
אם המעסיק והמועסק הגיעו להסכמה, נחתם טופס מיוחד על ידי שני הצדדים המסדיר את התשלומים לעובד ואת מועד הפסקת העבודה. יש צורך להמתין 15 יום לפני שליחת הטופס לרשויות כך ששני הצדדים יוכלו לחזור בהם אם ירצו בכך.
לאחר שהרשויות קיבלו את הטופס, יש להן 15 יום לתת מענה לבקשת סיום ההעסקה. אם לא מתקבלת תשובה מהרשויות בזמן זה, הדבר נחשב כאישור. לאחר מכן יש להעביר לעובד את התשלומים הנדרשים, כולל משכורת אחרונה ופיצויי פיטורים במקרה הצורך.

פיצויים

פיצויי פיטורים מוענקים רק אם המעסיק מסיים חוזה עבודה שהיה לתקופה בלתי מוגבלת והוא הועסק בתפקיד לפחות 8 חודשים, זאת בשל רפורמת מקרון. קודם לכן, היה מדובר בשנת עבודה. גובה הפיצויים תלוי בזמן העבודה של העובד בחברה.
עובד עם ותק של שנה לפחות זכאי לפיצוים בסך של 1/4 מהשכר החודשי הממוצע (לרוב כולל בונוסים) לכל שנת עבודה במשך 10 השנים הראשונות ו- 1/3 מהשכר החודשי הממוצע לכל שנת הוותק שלו בכל שנה שלאחר מכן, אלא אם הסכם קיבוצי שחל עליו מעניק לו תנאים טובים יותר.

לסיכום

מכיוון שהפיטורים צריכים לקבל אישור מרשות ממשלתית, ודאו שיש לכם סיבה מוצדקת, ועדיף ממוסמכת, לפיטורים, בין אם הם על רקע ביצועי העובד/ת ובין הם על רקע מצב החברה. וכמובן, תמיד עדיף להיפרד מהעובד/ת בהסכמה כדי לקצר הליכים, גם אם הדבר אומר לבוא לקראתו מעבר למה שדורש החוק היבש.
רוצים להבין טוב יותר את השינויים האחרונים בחוקי העבודה בצרפת? למומחים של רילוקיישן סרביסז יש את כל התשובות בשבילכם.