מעסיקים בסינגפור? כך תתכוננו לשינוי הקרוב בדיני העבודה.

מעסיקים בסינגפור? כך תתכוננו לשינוי הקרוב בדיני העבודה.

לאורך השנים ועד לימים אלה, היחסים בין המעביד לבין העובד בסינגפור הוסדרו במידה רבה באמצעות חוזה העבודה ביניהם. הצדדים היו די חופשיים להגדיר את תנאי ההעסקה בחוזה כל עוד החוזה מציית לחוק התעסוקה (ה- employment act) ולמגבלות מסוימות ומועטות.

מעט מפתיע, אבל חוק התעסוקה של סינגפור לא חל על כל העובדים. במקום זאת, הוא חל רק על "עובדים" כהגדרתם בחוק. מאוד חשוב לדעת שחוק התעסוקה הקיים אינו חל על תפקידים ניהוליים ומנהליים: עובד שיש לו סמכות ישירה או השפעה ישירה על גיוס, פיטורין, קידום, העברה, שכר או משמעת של עובדים אחרים, ועוד הגדרות ספציפיות באשר לתפקיד המוגדר כניהולי, אינו נהנה מחסות החוק. גם אנשי מקצוע (בעלי השכלה גבוהה לצד ידע או כישורים מיוחדים כגון עורכי דין, רואי חשבון, רופאים וכדומה) בעלי תחומי אחריות מנהליים, נחשבים כמנהלים לצורך העניין ועד כה לא נהנו מהגנה וזכויות שמגיעות להם אוטומטית. מה שכתוב בחוזה- זה מה שיש.

לחברות המעסיקות עובדים בסינגפור חשוב לדעת, שבנובמבר 2018 הועברו בפרלמנט הסינגפורי תיקונים לחוק התעסוקה שיכנסו לתוקף החל מ-1 באפריל 2019. התיקונים נועדו לעמוד בקצב השינויים בהתפלגות כוח העבודה של סינגפור ובנוהלי התעסוקה. חלקם של אנשי מקצוע, מנהלים, אנשי מנהלה וטכנאים הולך וגדל במשך השנים ושיעור זה צפוי לעלות לשני שלישים עד שנת 2030. התיקונים הינם משמעותיים ביותר ודורשים למעשה מהמעסיקים לבחון מחדש חלק ניכר מהסכמי העבודה הקיימים ומידת התאמתם לחוקים החדשים.

אז מהם התיקונים המרכזיים לחוק התעסוקה?

1. החלת הוראות הליבה של החוק על כלל העובדים במדינה -

בין היתר נקבע מינימום 7-14 ימים של חופשה שנתית, תשלום עבור חגים ציבוריים וחופשת מחלה, תשלום בזמן של שכר והגנה סטטוטורית מפני פיטורים לא מוצדקים. (גם לכלל זה יש יוצאים מהכלל - עובדי ציבור, עובדי משק בית וימאים ימשיכו להיות מוחרגים מחוק זה היות והם מכוסים בנפרד על פי חוקים אחרים).

2. הגנות בנוגע לשעות עבודה ותשלום על עבודה שמעבר

מלבד הוראות הליבה, חלק IV של החוק מספק הגנה נוספת על שעות העבודה, תשלום עבור שעות נוספות ועבודה בימי מנוחה. הרחבה זו רלוונטית בעיקר לפועלים (כלומר, עובדי צווארון כחול המעורבים בעבודת כפיים, כגון עובדי ניקיון ועובדי בניין) המשתכרים משכורת בסיסית של עד 4,500 $ לחודש; ולעובדי צווארון לבן שאינם במשרות ניהוליות או מנהליות, כגון פקידים, המשתכרים משכורת בסיסית של עד 2,500 $ לחודש.

3. שיפור המסגרת לפתרון סכסוכי עבודה

על מנת לספק מענה בנושא סכסוכים תעסוקתיים, יועברו תביעות בנושא פיטורין לא מוצדקים אל בית הדין לתביעות תעסוקתיות , הדן כיום בסכסוכים הקשורים לשכר. כמו כן תפורסם מערכת של הנחיות ספציפיות למעסיקים בנושא פיטורים לא חוקיים כדי להמחיש מה נחשב פיטורין פסולים.

4. גמישות למעסיקים המעוניינים להעסיק עובדים בחגים ציבוריים

השינויים בחקיקה נועדו בין השאר, לאפשר למעסיקים להעסיק עובדים בזמן החגים הציבוריים, תוך הבטחה כי עובדים בעלי כוח מיקוח נמוך יתוגמלו על עבודה בימים אלה מעבר ליום החופשה המגיע להם. כמו כן, הפיצוי על עבודה שנעשתה בחגים ציבוריים הוארך לכל העובדים.

ההבנה שחלחלה בפרלמנט, על השינויים והמורכבות באופיו של שוק העבודה המקומי והצורך להתאימו למגמות ושינויים גלובליים, חשוב שתחלחל גם בקרב המעסיקים המערביים הפועלים בסינגפור.

אם אתם מעסיקים עובדים בסינגפור או מתכננים להתרחב לסינגפור, תקופה זו של שינויים מהותיים בחוקי ההעסקה דורשת הבנה מעמיקה כיצד לעשות זאת נכון.

צוות המומחים של Relocation Source בקי בכל השינויים העדכניים ועומד לרשותכם במתן ייעוץ והדרכה לדרך הנכונה והיעילה ביותר להיכנס לעסקים בסינגפור.