מדוע העסקה ישירה של קונטרקטורים יכולה לעלות לכם ביוקר?

מדוע העסקה ישירה של קונטרקטורים יכולה לעלות לכם ביוקר?

קונטרקטורים, או ספקי שירות עצמאיים, אשר מועסקים על-ידי חברות באופן שאינו מחייב יחסי עובד מעביד, עשויים להיראות כפתרון חיובי, הן מבחינה תקציבית, והן מבחינה מקצועית. אולם רוב החברות אינן מודעות לסכנות הרגולטוריות הקיימות בהעסקה מסוג זה, ולכן חשופות לתביעות חמורות הנשענות על דיני עבודה מסועפים. עובדה זו מאיימת על יחסי ההעסקה של חברות אף יותר כאשר מדובר בהעסקה גלובלית של קונטרקטורים.

מהן הסכנות הטמונות בהעסקת קונטרקטורים, ומדוע כדאי לכם לשמור על אינטרקציה עסקית מבוססת על העסקת עובדים שכירים מן השורה? הנה כמה סיכונים שכדאי לקרוא ולהפנים –

שליטה ארגונית מינימלית

השליטה הארגונית על קונטרקטורים אינה שווה לזו המופעלת על שכירים. חוזה העבודה הנחתם בין מעסיק לבין עובד קונטרקטור מעוגן בחובות וזכויות המקיימים אוטונומיה בלתי מבוטלת של הקונטרקטור במהלך שיתוף-הפעולה העסקי. מעסיקים השוכרים שירותי קונטרקטור ומנסים להתערב בעבודתו באופן הדומה ליחסי העסקתו של עובד שכיר, יהיו חייבים על פי חוק בתשלום מיסי תלוש משכורת, ביטוחים למיניהם, פיצויים ועוד. כך למשל, עובדים שכירים זכאים לביטוח תאונות עבודה כחלק מזכויות העסקתם בתמורה לכך שהם מוותרים על האופציה לתבוע את בעל העסק במקרי נזיקין. קונטרקטורים, לעומתם, אינם מכוסים או זכאים לפיצוי שכזה, ולכן במידה והם נפגעים בעת ביצוע העבודה, המעסיק נתון בסכנת תביעת נזיקין סבוכה. סוגים שונים של התערבות לא תקינה ביחסי ההעסקה עם עובד עצמאי כוללים הגדרת נהלי עבודה לקונטרקטור, מתן הכשרה מקצועית מטעם המעסיק ואף מתן הרשאה לשימוש בציוד העסק לשם ביצוע העבודה.

הפרת זכויות יוצרים ושיעבוד קניין רוחני

במידה והמעסיק שוכר שירותי קונטרקטור היוצר עבורו תוצר קריאיטיבי, קרי קניין מסויים, אין זה אומר שהתוצר יהיה תחת בעלותו הפורמלית של המעסיק. במקרה כזה, זכויות היוצרים יהיו נתונות לקונטרקטור בעל האוטונומיה התעסוקתית, אלא אם כן נכתב אחרת במפורש בחוזה העבודה. דיני קניין כפופים לתחום משפטי ענף ומפורט אשר אינו מאפשר תחומים אפורים במקרים של יחסי עובד (שכיר) ומעביד, אולם לא כך המקרה בהעסקת ספק עצמאי.

סכנות הפרת דיני עבודה ודיני העסקה

במקרה של העסקת עובדים קונטרקטורים במסגרת התנהלות משפטית של המעסיק אל מול מוסדות המדינה ורשויות החוק, ביקורת רגולטורית עלולה למצוא חריגות בתקינות ההעסקה. הדקויות המשפטיות הנעוצות בהגדרת המהות התעסוקתית של עובד עצמאי, עלולות לעורר חשד רגולטורי במשרד העבודה/ מס הכנסה.

ניתן לנעוץ את הסיבה לכך שמעסיקים נמצאים בצד המקופח של המטבע הביורוקרטי במסגרת יחסי מעסיק/ קונטרקטור, באלמנט כלכלי. המדינה לעתים קרובות תעדיף חוזי עבודה של מעסיקים מול שכירים, כיוון שכך האופרציה המוסדית ממוסה בצורה יעילה וגבוהה יותר הודות להיטלי הכנסה וכספי ביטוח. ישנם מספר צעדים שיכול המעסיק לנקוט על-מנת להפחית את הסיכון לתביעת דיני עבודה ו/או מס הכנסה. דוגמה אחת לכך היא עריכת ביקורת ארגונית פנימית שמטרתה לוודא את ההגדרה המדויקת של מעמד הקונטרקטור אל מול המעסיק. הצעד הבסיסי והחשוב ביותר, קודם לתחילת העבודה, הוא עריכת חוזה העסקה מול עובד עצמאי, המעוגן בחוק ומעגן את כלל סעיפי שיתוף-הפעולה במפורש. כך ניתן יהיה לצמצם פגיעה עתידית העלולה לגרום להפסדים קשים ואף לסגירת החברה.

לסיכום

העסקה ישירה של עובדים קונטרקטורים טומנת בחובה סכנות ממשיות למעסיק. החשיבות הביורוקרטית, העסקית והפיננסית במקרים אלו היא קריטית לאין ערוך, ובעלת השפעה מכרעת על פעילותה הארגונית והקיומית של החברה. העניין סבוך מבחינה ביורוקרטית אף יותר כאשר מדובר בהעסקת קונטרקטורים הפועלים מחוץ למדינה בה פועל המעסיק, שכן הכללים הרגולטוריים במקרה זה משתנים ממדינה למדינה.

על מנת להפחית את הסיכוי להיתבע על ידי קונטרקטור במקרים בלתי צפויים, או להסתבך עם רגולציות מקומיות מורכבות המשתנות ממדינה למדינה, מומלץ להשתמש בשרותי חברות המתמחות ומעורות היטב בביורוקרטיות דיני עבודה, לוקאליים ובינלאומיים. המומחים של Relocation Source יאפשרו לכם לבסס מערך עובדים מהימן, רגולטורי, רווחי ותקף משפטית, הן בארץ והן במדינות אליהן החברה מתפתחת.

פנו אלינו. החברה שלכם תלויה בכך.